باغدا گولوم بایاتیلاره

باغدا  گولوم    ساریدی


گئچیب عمروم یاریدی


گئنیش   دنیـا ازلـدن

من  یـازیـقـا  داریدیباغدا  گولوم  گـو زلدی


آنا  دیلـیـم     گوزلدی

گَل  قایـداق    وطـنـه

دؤقما  ایـلیـم گوزلدیعاشقام  گوزل   گـو له


گوزلدی،  گوزل  گوله


بلـبـلم    حـسرتدیـم

چاتمادیـم، گوزل گولهآنلییان   باشا     قـربان


گؤزده کی  یاشا   قربان


پیس یؤلداش یامان

 اؤلاریاخشـی یؤلداشا   قربان


باشیمدا   تاجیم   منـیـم


گوزلدی   باجیم  منـیـم


اؤ قدر  شیـریـندی  کی

بیلینمور  آجیـم   منـیم


هر گَلن  بـاجی   اؤلمـاز


باشیمین   تاجی   اؤلمـاز


باجیلار  شیرین    اؤلسا


آغیــزلار آجی    اؤلماز


من  بلبولم  باجیم  گُول


باشیمدا کی تاجیم گُول


آغلاماقون    گؤرمئیـوم

عُمور  بؤیی  باجیم گُول

یاتمامیشام    اؤیــاقـام


اؤز  ائلیمه     دایـا قـام

کئشیگینده   دورموشام

عُم

Loading