saz2-logo

عاشیقلار

  

عاشیقلار و یا آشیقلار

عاشیق ها: معنی لغوی عاشیق همان دلباختگی و دوست داشتن است با این تفاوت که عاشیقهای مورد بحث ما دلباخته و عاشق وطن ومردم هستند وخودشان را پیام رسان،دوست،مشاور،کمک وگردانندگان مراسم مردم می دانند ،در طول تاریخ هم این چنین بوده است….

(بیشتر…)

Loading