هتل های ارومیه

هتل رضا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هتل رضا  -  اول خیابان بعثت

  تلفن       ۰۴۴۱-۲۲۲۶۵۸۰

  فاکس ۲۲۲۳۷۰۰- ۰۴۴۱   

 hotel-reza