هتل های ارومیه

هتل آنا

 

هتل آنا 

واقع در خیابان کاشانی

تلفن      : 0441-2226580  

فاکس:  0441-2223700