هتل های ارومیه

هتل آنا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هتل آنا 

واقع در خیابان کاشانی

تلفن    : 0441-2226580  

فاکس: 0441-2223700