هتل های ارومیه

مهمانسرای ارومیه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مهما نسرای ارومیه - واقع در خیابان کاشانی تلفن ۳۲۱۳۵۴۶۸۶ - ۰۴۴۱