هتل های ارومیه

مهمانسرای ارومیه

 

مهما نسرای ارومیه   - واقع در خیابان کاشانی تلفن ۳۲۱۳۵۴۶۸۶ - ۰۴۴۱