داروخانه های ارومیه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام محل

نام داروخانه

آدرس

تلفن

اروميه

داروخانه شبانه روزي دکتر علي شيري

اروميه انتهاي بلوار زنجير

2333817

اروميه

داروخانه دکتر گودرزي

اروميه فلکه دخانيات

2763910

اروميه

داروخانه دکتر دادمهر

اروميه خ امام روبروي آموزش و پرورش

2222430

اروميه

داروخانه دکتر پورمصطفي

اروميه بلوار آبياري شهرک دانشگاه ابتداي خ صفا

3834051

اروميه

داروخانه دکتر پارسا

اروميه خ حسني ساختمان افق پلاک 64

3460777

اروميه

داروخانه دکتر عليپور

اروميه شهرک پرواز خ ميرآقايي جنب درمانگاه چي چست

3671042

اروميه

داروخانه دکتر آذري

اروميه کشتارگاه روبروي بانک صادرات

2752063

اروميه

داروخانه دکتر حميدي آذر

اروميه خ آهندوست جنب کلينيک شفا

3482298

اروميه

داروخانه دکتر محمدي نژاد

اروميه بلوار آبياري شهرک دانشگاه ابتداي خ صفا

3834051

اروميه

داروخانه دکتر فخيمي رضايي

اروميه خ خيام شمالي کوي خان باباخان ساختمان سهند

2224266

اروميه

داروخانه دکتر آذرمنش

اروميه دانشکده روبروي آپارتمانهاي بغداديان

3458858

اروميه

داروخانه دکتر عباسي

اروميه جاده اشنويه روستاي بالانج نرسيده به پل

2358860

اروميه

داروخانه دکتر آخوندزاده

اروميه خ کاشاني داخل بيمارستان مطهري

2352154

اروميه

داروخانه دکتر زهي بخش

اروميه خ خيام جنوبي نبش کوچه رنجبر

2228859

اروميه

داروخانه دکتر قرشي

اروميه کشتارگاه اسلام آباد خ کوه نور

3866999

اروميه

داروخانه بهنام

اروميه خ مافي نبش کوچه 13

2244315

اروميه

داروخانه دکتر ترکماني

اروميه خ سرداران کوچه خانباباخان

2241113

اروميه

داروخانه دکتر مهمانخواه

اروميه خ استاد شهريار روستاي الواج

3820145

اروميه

داروخانه دکتر روزبه

اروميه خ رسالت جنب اورژانس

2244675

اروميه

داروخانه دکتر ودودي رستمي

اروميه مابين فلکه بازارباش و چهارراه دستغيب

2377229

اروميه

داروخانه دکتر عليزادگان

اروميه خ حسني مجتمع پزشکي سپيد

3479544

اروميه

داروخانه دکتر باغبان پور

اروميه فلکه مادر پشت کانکس راهنمائي و رانندگي

3858044

اروميه

داروخانه دکتر پور احمد آذر

اروميه خ مدني 2 کوچه جنب آزمايشگاه دکتر ميلاني

2238239

اروميه

داروخانه دکتر رضايي

اروميه بلوارمدرس نرسيده به فلکه مدرس روبروي کلانتر

3458814

اروميه

داروخانه دکتر قليچ خاني

اروميه خ ارشاد داخل بيمارستان امام خميني

3478560

اروميه

داروخانه دکتر خالدي زاده اروميه

اروميه خ مدني 2 جنب ساختمان پزشکان کيميا

2221257

اروميه

داروخانه دكتر علوي

اروميه بلوار باهنر خ ذاکري خ تربيت

3441495

اروميه

داروخانه دكتر صادقي پور اروميه

اروميه خ امام روبروي پاساژ انصار

2222645

اروميه

داروخانه دكتر پوررجب

اروميه خ كاشاني داخل بيمارستان طالقاني

3478100

اروميه

داروخانه دكتر افرنگ

اروميه انتهاي بلوار زنجير

2333817

اروميه

داروخانه آذربايجان اروميه

اروميه خ اميني جنب بانك سپه

2221348

اروميه

داروخانه حافظ

اروميه خيابان مدني يك

2223640

اروميه

داروخانه بوعلي اروميه

اروميه خ طالقاني

2352459

اروميه

داروخانه پاستور اروميه

اروميه ابتداي خ كاشاني

3442301

اروميه

داروخانه جابربن حيان

اروميه خ خيام جنوبي

2225747

اروميه

داروخانه خيام

اروميه خ مدني 1

2238888

اروميه

داروخانه دكتر تيموري

اروميه خ منتظري

2351558

اروميه

داروخانه سينا

اروميه خ امام جنب بازار ستارخان

2222669

اروميه

داروخانه دكتر دلشاد

اروميه خ كاشاني جنب درمانگاه تامين اجتماعي

2226802

اروميه

داروخانه دكتر نوهاشمي

اروميه خ امام نبش خ طرزي

2222587

اروميه

داروخانه دكتر فربودي

اروميه خ خيام شمالي

2221977

اروميه

داروخانه قدس

اروميه خ خيام شمالي

2235135

اروميه

داروخانه دكتر ارژنگ نيا

اروميه خ مدني 1

2233353

اروميه

داروخانه دكتر ريخته گر

اروميه خ مافي نرسيده به پل مافي

2339702

اروميه

داروخانه ارسطو

اروميه خ ابوذر چهارراه صدوقي

2787817

اروميه

داروخانه سهند

اروميه خيابان باكري پلاك 987

2231900

اروميه

داروخانه دكتر جهانشاهي

اروميه چهارراه وليعصر

2773130

اروميه

داروخانه دكتر دانشور

اروميه مابين فلكه بهداري و فلكه مولوي

3468632

اروميه

داروخانه دكتر فتاح پور

اروميه خ خيام شمالي

2229067

اروميه

داروخانه دكتر زرگري افشار

اروميه خيابان مدني 2

2357000

اروميه

داروخانه دكتر نفوذي

اروميه خ خيام شمالي

2220653

اروميه

داروخانه هلال احمر اروميه

اروميه خ خيام شمالي

2245915

اروميه

داروخانه دكتر رزاقي

اروميه بلوار مدرس روبروي بانک ملي

0 346155

اروميه

داروخانه دانش

اروميه خ دانش

2236221

اروميه

داروخانه دكتر وفادار افشار

اروميه خ مدني 3 نرسيده به زيرگذر پلاك 86

2247895

اروميه

داروخانه دكتر محموديفر

اروميه خ خيام شمالي

2225282

اروميه

داروخانه دكتر ناصرنيا

اروميه ميدان امام حسين

2236326

اروميه

داروخانه دکتر عالي زاده

اروميه خ 8 شهريور خ تربيت يک

3452479

اروميه

داروخانه دكتر شافعي اروميه

اروميه بلوار شهرك فرهنگيان نرسيده به شمالي

3827519

اروميه

داروخانه دكتر جمشيدي

اروميه خ خيام شمالي كوچه خان باباخان

2236045

اروميه

داروخانه دكتر صابري

اروميه شهرك بهداري

3462160

اروميه

داروخانه دكتر حديدي

اروميه خ خيام شمالي اول کوچه خان باباخان

2236537

اروميه

داروخانه دكتر فرهنگي

اروميه خ امام اول خ سرداران

2240034

اروميه

داروخانه دكتر حيدري

اروميه اول خيابان عطائي كوچه فرعي

2226567

اروميه

داروخانه دكتر رخشانخواه

اروميه خ مدني2 جنب بيمه آسيا

2222603

اروميه

داروخانه دكترحصاري

اروميه خ شيخ تپه

3443817

اروميه

داروخانه دكتر نعمتي

اروميه خ امام بن بست قاسملو

2238235

اروميه

داروخانه دكتر فيض قلمي

اروميه خ ابوذر

2781266

اروميه

داروخانه محمد فوقي

اروميه24متري فرهنگيان20متري اول

3820700

اروميه

داروخانه دكتر نوري

اروميه سه راه دخانيات

2764820

اروميه

داروخانه دكتر نازلويي

اروميه خ خيام شمالي کوي خان باباخان

2246837

اروميه

داروخانه دكتر پاشايي

اروميه خ سرداران پلاك92

2233129

اروميه

داروخانه دكتر افضل اهنگران

اروميه جاده انهرجنب تالار ملت

3845656

اروميه

داروخانه دكتر غفارزاده

اروميه خ كاشاني روبروي بيمارستان مطهري

3461653

اروميه

داروخانه دكـتر جعفـري

اروميه خ ولي عصر روبروي محله شيرباشي

2775768

اروميه

داروخانه دكتر مطلم

اروميه كشتارگاه

2770155

اروميه

داروخانه دكتر مالك

اروميه خ سرداران كوي خان باباخان پلاك659

2236921

اروميه

داروخانه دكتر عباس زاده

اروميه خ سرداران

2224880

اروميه

داروخانه دكتر عماني

اروميه خ خيام شمالي

2234495

اروميه

داروخانه دكتر اميري

اروميه بلوار 32 متري شهرك فرهنگيان پلاك 33و31

3841441

اروميه

داروخانه دكتر ربيعي

اروميه خ برق جنب درمانگاه فارابي

3464818

اروميه

داروخانه دكتر فرازجو

اروميه خ مدني 2 نرسيده به ميدان امام حسين

2241886

اروميه

داروخانه دكتر قريشي

اروميه خ امام روبروي آموزش و پرورش

2222430

اروميه

داروخانه دكتر طلعت

اروميه خ عطائي جنب صندوق انصارالمجاهدين

2245553

اروميه

داروخانه دكتر اقدامي

اروميه خ امام جنب سازمان صنايع دستي

2229444

اروميه

داروخانه دكتر شقاقي

اروميه خ 32 متري شهرك فرهنگيان

3847575

اروميه

داروخانه دكتر نـيـسـا ر ي

اروميه خ آزادگان نرسيده به ميدان آزادگان

3654300

اروميه

داروخانه بد لـي

اروميه خ ولفجر جنب بانك تجارت درمانگاه صحت

3370444

اروميه

داروخانه دكتر رحيمي راد

اروميه کوچه خان باباخان

2244603

اروميه

داروخانه دكتر اكبـري

اروميه بزرگراه رجائي ميدان كشتارگاه

2763910

اروميه

داروخانه دكتر صالحي صدقياني

اروميه خ شمالي کوي خان باباخان

2252730

اروميه

داروخانه دكتر مائـيل

اروميه خ اميني نرسيده به خ مدرس پلاک 168

3471119

اروميه

داروخانه دكتر شاه محمدي

اروميه خ اميني داخل ساختمان كلينيك كسري

3463321

اروميه

داروخانه دكتر بـهـفروز

اروميه خ کشتارگاه نبش کوي 17

2785716

اروميه

داروخانه دكتر رضا قـريـشـي

اروميه خ ارشاد بالاتر از بيمارستان امام خميني

3464459

اروميه

داروخانه دكتر نشاني

اروميه كمر بندي خاتم النبياء خ المهدي

2365308

اروميه

داروخانه دكتر طاهري

اروميه خ دانشكده نرسيده به خ استادان جنب كوي29

3472721

اروميه

داروخانه دكتر ظرافت شعار

اروميه فلکه مولوي

3469178

اروميه

داروخانه دكتر رضازاده

اروميه شهرك ايثار خ جمهوري روبروي خ رسالت

3848448

اروميه

داروخانه دكتر حسن زاده اروميه

اروميه خ 8 شهريور بعد از سه راهي كوثر

3856891

اروميه

داروخانه مرادزاده اروميه

اروميه خ مدني 3 جنب سازمان آتش نشاني

2350640

اروميه

داروخانه دكتر اميني

اروميه خ گشتارگاه روبروي بانك صادرات

2776691

اروميه

داروخانه دكتر رازبان

اروميه خ رسالت روبروي كلانتري 11

2368666

اروميه

داروخانه دکتر ارس

اروميه بلوار نبوت ( شيخ تپه )روبروي پارک شقايق

3368336

اروميه

داروخانه منتظر

اروميه خ بهشتي مجتمع تخصصي دانشکده

3861037

اروميه

داروخانه دکتر سجودي

اروميه خ سعدي فلکه رودکي

9667382

اروميه

داروخانه دکتر گردش خواه

اروميه خ دانش 1 جنب آرايشگاه افشين

2253810

اروميه

داروخانه دکتر اريش

اروميه خ اميني روبروي استانداري

2241991

اروميه

داروخانه دکتر جوانمرد

اروميه بلوار 17 شهريور روبروي بانک تجارت

2353616

اروميه

داروخانه دكتر عليان

اروميه تقاطع خ مدني و خ عطائي

2246880

قولنجي

داروخانه دكتر حيدرلو

اروميه روستاي قولنجي

3272299

سيلوانه

داروخانه دكتر رفيع زاده

اروميه زيوه ورودي خ امام

4243610

اروميه

‎‎‎‎داروخانه دكتردكانداريان

اروميه بلوار ساوالان روبروي درمانگاه کسري

3377449

اروميه

داروخانه دكتر احمدي اروميه

اروميه تقاطع خ برق با خ استادان

3471424

بالو

داروخانه دكتر همت يار

اروميه روستاي بالو

3532908

نوشين

داروخانه دكتر نصيري

اروميه نوشين شهر خ امام روبروي خانه هاي سازماني

3724488

صومالي برادوست

داروخانه مراد زاده سرو

اروميه منطقه صوماي برادوست جاده سرو

4894040

اروميه

داروخانه دکتر ليدا رضائي

اروميه روستاي بند خ اصلي جنب رستوران کوهسار

3553411

ريحان آباد

داروخانه دکتر آبار

اروميه روستاي ريحان آباد

2791356

نوشين

داروخانه دکتر فاضلي

اروميه نوشين شهر خ امام روبروي درمانگاه آراز

3723351