شعری از زبان شاعر کریمی مراغه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

شعری از زبان شاعر کریمی مراغه
 
قطعه فیلم زیررا تنها در صورت دسترسی به یوتیوب میتوانید ببینید:
 
 

 

 

 
.