انتظار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انتظار اهله دیور دنیا گلستان اولا جا خ

اسه جاخ باد صبا عازم بستان اولا جاخ

شورلن شدت لن قاینیه جاخ حق بولاغی

باغ وبسشتان گل اچوپ دامنه الوان اولا جاخ

گتریب مژ ده صبا یوسف دوران گله جاخ

سور وساطیله گایب وارد تهران اولا جاخ

سالاجاخ زلزله بو شهره بوتون ترپده جاخ

یخلیب کاخ ستم خاکینه یکسان اولاجاخ

گنه حلاج زمانه دوشه جاخ عشق اوتونه

هی انا الحق چاغرییب منجی انسان اولاجاخ

گنه شمشیر عدالت دوشه جاخ حق النه

اتش قهر خدا اوندا نمایان اولا جاخ

وعده ی حق ده ظیف لر الاجاخ یر اوزونه

اقویا قالسا دا بیر گوشه ده پنهان اولاجاخ

یخیلب بت کده بت لر هامه بیردن سیناجاخ

ابراهیمین بالاسه صاحب فرمان اولاجاخ

ارزوم واردو گورم ظلم اونین یانما سینین

ظالم اخرده گورم ظلمنه قربان اولاجاخ

نوشته شده توسط اسرافیل اسدی