اسامی شهرداران ارومیه از ابتدا

5. آقای حسین مستشاری

6. آقای یداله سریع القلم

7. آقای هادی پیرنیا

8. آقایرحمت اله خان اقبالی

9. آقای حسین پیمایی

10. آقای میرزا خلیل وهاب زاده

11. آقای شجاع نظام لطفی

12. آقای مشیرزاده مؤیدی

13. آقای حبیب اله مدنی

14. آقای باقر نظمی

15. آقای عباسقلی خسروی افشار

16. آقای حمید معزی

17. آقای احمد رئیسی

18. آقای مهندس شاهسونی

19. آقای آقاخانی

20. آقای حسین فتوره چی

21. آقای عین الهی

22. آقای حسین فتوره چی (باردوم)

23. آقای جواد وکیلی زاده

24. آقای غلامعلی قاسمی

25. آقای جواد وکیلی زاده(باردوم)

26. تیمسار فریدون افشار

 

اسامی شهرداران ارومیه بعد از انقلاب اسلامی (1357 به بعد)

1. آقای مهندس مهدی باکری

2. آقای رضا بنی هاشمی

3. آقای میر قدیر ساداتی

4. آقای فریدون انتظاری

5. آقای عبدالحسین طاهر مرام

6. آقای علی اشرف نیا

7. آقای محمد علی صمدی

8. آقای نصرت صمدزاده

9. آقای کریم فروزان

10. آقای کشت پور

11. آقای نقی کریمی

12. آقای عبدالهی

13. آقای چنگیز اکبری

14. آقای ابراهیم بازیان

15- آقای علیرضا عصمت پرست ( امسال 1390 )

گرفتار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابيلمز

هر خورما ساتان ميثم تمار اولابيلمز

مخلوق خداوند اوزونه اولميان عاشيق

 حق عاشقه تك صاحب ايثار اولابيلمز

دونيا مالونا شهرتينه وورقون اولانلار

انفاق ايلهمز طالب ديدار اولابيلمز

ماموره اگر رشوه يماخ اولماسا عادات

مظلوملارين قاننه ظالم سورا بيمزا

ميمون تكين هر سوزه تقليد ايلينلر

انديشه اديب صاحب افكار اولابلمز

صابر يمه غم هر گونين ئوز قصه سه واردور

مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابيلمز

نوشته شده  توسط اسرافیل اسدی