آغلايين چايلار ، كي اورمي گولي آغلاماسين

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آغلايين چايلار ، كي اورمي گولي آغلاماسين
آغلايين بولودلار
آغلایین دره لر
آغلاین تپه لر

آغلایین داغلار
آغلایین ایگیتلر
آغلایین آنالار
آغلایین بالالار
آغلایین جاوانلار
آغلایین قوجالار
آغلایین اینسانلار
آغلایین کی گوز یاشلاریز س

ئله دونسون
آغلایین کی اورمی گولو قوروماسین
ياشاياجاقدیر اورمي گولي، او يالنيز دييل
بيز واريخ تا اودا یاشاسین
گوز ياشلاريميزلان سوواریپ، دولدوراجاغیق اونو .

 

=========ترجمه به فارسی==========

رودها گریه کنید تا دریاچه ارومیه نگرید....

گریه کنید تا اشکتان سیلاب شود...

گریه کنید تا دریاچه ارومیه خشک نشود...

دریاچه ارومیه زنده خواهد ماند او تنها نیست...

ما هستیم تا او زنده بماند...

با اشک چشمانمان او را سیراب و پر خواهیم کرد.