كاظم داشی

دردالان این قلعه كه به جاده 6متری مكعبی شكل برمی خوریم كه به طول 200 متر عمق به دریا منتهی شده و یكباره مسدود می شود و روی همین جاده 6 متری به دستور كاظم خان پل انداخته بودند . 

در كاظم داشی، در زمان قدیم قراولخانه ای محكم درست كرده بودند و درب قراولخانه را در وسط دو پایه سنگی از مرمر سفید قرار داده بودند و روی یكی از پایه های مرمری مزبور عبارت : (ابونصر حسین بهادر خان حكمران ...) و روی پایه دیگر نیز : عبارت الضفر علی الله السلطان الاعظم المطاع الحسین ... را با خط زیبای نسخ حك كرده بودند. 

در قلعه مزبور چاهی وجود دارد كه در قله كوه واقع شده و عرض آن 5/2 متر وطول آن 5/2 و عمق آن در 7 و 8 متری طوری تسطیح كرده بودند كه در مواقع بارش باران و برف آب لازم در آن جمع گردد. 

در سمت غربی كوه غاری به شكل گنبد حمامهای قدیم كه در وسط آن از سنگ كنده شده (حجاری شده) وآب زلال قطره قطره در وسط طاق آن چكیده و در حوظ داخل آن وارد می گردد . 


كاظم خان در این قلعه ساختمانی دوطبقه ساخته و خود و خانواده اش در آنجا مقیم گشته و در این قلعه آهنگری - تعمیرگاه قایق سازی دایر كرده و به ساختن توپ سرپر و باروت وفشنگ و غیره می پرداختند . 

از این قلعه در زمان وجناءبن رواد و محمد بعیث (در زمان خلفای عباسی) بصورت دژ محكم استفاده می شد.

 

       

 

{google_map}38.144929,45.179079{/google_map}

 

 

تاريخچه دبستان نويد فتح رضائيه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دبستان نوید فتح  اورمیه (رضائيه )

 

اين دبستان يكي از موسسات قديمي فرهنگ رضائيه مي باشد كه در مهر ماه سال 1297 ش در دوران سلطنت احمد شاه قاجار بسعي و همت آقاي مظفر اعلم «سردار انتصار» ريس وقت قشون آذربايجان تاسيس شده و بپاس خدمات و زحمات باني اوليه آن بدواً باسم «مظفريه» ناميده ميشد و مديريت آن را شادروان ميرزا حسن فرهنگ عهده دار بودند. در آذر ماه سال 1299a بواسطه انقلابات عديده و تسلط اشرار بر شهر تاريخي كليه موسسات دولتي و من جمله دبستان مظفريه دچار تعطيل گرديده است تا اينكه در سال 1301 ش در آغاز حكومت پهلوي در مهرماه همان سال دبستان مظفريه مجدداً تاسيس و كفالت آن بعهده آقاي شمس فلاح واگذار شد و در اينموقع كه مرحوم لشكر طهماسبي فرمانده لشكر آذربايجان را بعهده داشتند بمناسبت فتح و غلبه قواي دولتي بر اشرار نام دبستان مزبور را به «نويد فتح» تغيير دادند .

 

دبستان نويد فتح رضائيه

 

در سال 1302 آقاي سيد علي عطايي كه مدير داراليتام بودند بمديريت اين دبستان منصوب گرديد .

 

مربيان اين دبستان در سال 1302 ش به شرح زير است:

 

1- آقاي سيد علي عطايي – مدير دبستان

 

2- آقاي رحمت الله توفيق آموزگار كلاس ششم

 

3- آقاي ميرزا ابوالحسن تاييدي آموزگار كلاس پنجم

 

4- آقاي ميرزا ملك جلالي آموزگار كلاس چهارم

 

5- آقاي حاجي مير جعفر مشرقي آموزگار كلاس سوم

 

6- آقاي ابراهيم تربيت آموزگار كلاس دوم

 

7- آقاي احمد خان معزي آموزگار كلاس سوم

 

8- آقاي ميرزا عباس صاحبقلم آموزگار خط

 

 

بعد از آقاي عطايي در سال 1310 آقاي محمدرضا منطقي مديريت دبستان را بر عهده گرفتند و از ايشان به بعد مديريت دبستان مزبور به ترتيب: آقاي غلام راد، بانو صفيه امير نظمي افشار عهده دار شدند تا اينكه از شهريور ماه سال 1317 آقاي صالح امير نظمي افشار به مديريت اين دبستان منصوب گرديد.

 

 

منبع: آرشيو اسناد بنياد ايران