پارک‌های شهر ارومیه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

پارک اللر باغی

1-IMG 2729-Ellar-baghe 

 

 

 

 

 


 

پارک  ساعت 

 

 

 


 

پارک  گلستان (بازارباش دروازاسه - ( واقع درخیابان پزشکیان

 

 


 

پارک  شهر - واقع درجنب شهر چایی  

 


 پارک جنگلی شیخ تپه   واقع در شیخ تپه 

 

 


 

پارک تخم مرغی ٫ شهرک فرهنگیان

  

 park-tokhmemorghi        

 

        park-tokhmemorgh-2