ميانگذر درياچه اروميه

 

پروژه در سه بخش اصلی پل ميانگذر، پل آبگذر و حفاظت و بهسازی خاكريز آغاز به كار نمود. انجام بی‌وقفه مراحل مهندسی، تدارك و ساخت پل ميانگذر برای برقراری عبور و مهندسی پل آبگذر و خاكريز تا تحويل و تأييد مهندسی تفصيلی، به منظور ايجاد مبانی مهندسی دقيق برای فعاليت‌های آتی موضوع پيمان پروژه بودند. در مرحله مهندسی نظارت عاليه و تحويل خدمات مراحل مطالعات، مهندسی پايه و تفصيلی و مهندسی ساخت انجام شده توس پيمانكار برعهده ايرمكو قرار گرفت كه بررسی و نهايی‌سازی مدارك توليدی توسط پيمانكار، با تجهيز گروه كارشناسی در ايران و دانمارك انجام می‌گردد. با تصويب مهندسی پايه پل ميانگذر، طرح پلی با عرشه فلزی- بتنی با دو مسير مجزای رفت و برگشت خودرو هر كدام با دو باند و مسير عبور راه‌آهن در بين دو مسير خودرو برای ادامه پروژه نهايی گرديد.

اين پل در دريا بر روی پايه‌هايی مستقر بر روی 18 كيسون قرار می‌گيرد كه با شمع‌های فولادي عمودی و مايل (جمعاً به طول 35 كيلومتر و وزن 12 هزار تن) به بستر درياچه متصل می‌شوند و دو انتهای آن نيز بر روی دو كوله بتنی كه بر روی شمع‌های فولادی بنا گرديده‌اند قرار می‌گيرد. عرض دهانه‌های ميانگذر 55، 70 و در دهانه ميانی 100 متر است. در مراحل تدارك و ساخت نيز نظارت بر فعاليت‌های پيمانكار با تجهيز گروه نظارت و راهبری در كارگاه پروژه و ايرمكو تهران انجام‌ می‌پذيرد تدارك قريب به 14هزار تن شمع فولادی، 12 هزار تن آرماتور ساده و ضدزنگ، 16هزار تن ورق فولادی با ضخامت‌های مختلف و بسياری اقلام ديگر عموماً با منشاء خارجی در مدت اجرای پروژه صورت گرفته است. كيسون‌هايی بتنی كه پايه‌های بتنی پل بر روی آن بنا می‌شوند در خشكی ساخته شده و پس از آب‌اندازی در محل خود با شمع‌های فولادی نصب می‌گردند.پس از پايان عمليات ساخت پايه‌ها، قطعات فولادی عرشه كه در اروميه و تبريز ساخته می‌شوند به كارگاه حمل شده و با استفاده از سيستم جكينگ بر روی ريل بر روی پايه ها نصب می‌شوند. قوس ميانی نيز بر روی بارج به ميان درياچه حمل شده و با جك‌های كابلی بر روی پايه‌های پل استقرار می‌يابند. در آخرين مرحله نيز عرشه بتن‌ريزی گرديده و با انجام عمليات تكميلی همچون آسفالت، نصب علايم و روشنايی پل آماده عبور خواهد شد.

 

خاک ریزی این میانگذر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شروع شد. حالا بعد از چندین سال از شروع احداث پل میانگذر گذشته و موفق شدند یک باند پل را در اوایل ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) برای وسایل نقلیه سبک و باند دوم در سال ۱۳۸۹  (۲۰۱۰) به بهره برداری برسانند.

 


كارفرما: وزارت راه و ترابری مجری طرح شهيد كلانتری خدمات:مشاور كارفرما نظارت بر عمليات ساخت مشخصات ميانگذر:

طول كل: 1744متر

عرض كل: 7 /26 متر

حداكثر ارتفاع از سطح درياچه: 12متر

تعداد دهانه‌های پل: 19

دهانه طول قوس ميانی: 100 متر

عرض پل: 27/5 متر دوره اجرا: 1381-1386

 

 

 

 

اماكن ورزشي اروميه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

نوع مساحت آدرس نام مكان
سرپوشيده 1680 خ ورزش استخر سرپوشيده 7 تير اروميه
سرپوشيده 750 خ وحدت سالن تمريني انقلاب اروميه
سرپوشيده 1500 خ کاشانی مجموعه تختی سالن 1000 نفري تختي اروميه
سرپوشيده 1000 خ شهید بهشتی خانه كشتي اروميه
سرپوشيده 760 خ کاشانی مجموعه تختی سالن ژيمناستيك تختي اروميه
سرپوشيده 450 خ کاشانی مجموعه تختی سالن تكواندو – وزنه برداري تختي اروميه
سرپوشيده 150 خ کاشانی مجموعه تختی سالن جودو تختي اروميه
سرپوشيده 200 خ کاشانی مجموعه تختی سالن تيراندازي تختي اروميه
سرپوشيده 170 خ کاشانی مجموعه تختی سالن بوكس تختي اروميه
سرپوشيده 1500 خ ورزش سالن اسكيت-هندبال –كاراته 60 طناب اروميه
سرپوشيده 1610 بلوار استاد شهریار سالن تكواندو-بدمينتون-تنيس روي ميز - صخره نوردي   15 خرداد باكري
سرپوشيده 1341 بخش نازلو نوشین شهر سالن تمريني نوشين شهر اروميه
سرپوشيده 1341 خ حسین آباد سالن تمريني حسين آباد اروميه
سرپوشيده 400 خ کاشانی مجموعه تختی سالن باستاني تختي اروميه
سرپوشيده 650 خ ورزش پايگاه قهرماني 60 طناب اروميه
سرپوشيده 2400 خوشاکو ترگور هتل اسكي خوشاكوه اروميه
سرپوشيده 300 خ کاشانی مجموعه تختی جايگاه فوتبال تختي اروميه
سرپوشيده 1341 بلوار فرهنگیان جنوبی سالن تمريني فرهنگيان (اختصاصی تنیس) اروميه
سرپوشيده 215 خ استاد شهریار سالن شطرنج باكري اروميه
سرپوشيده 1877 خ استاد شهریار سالن ورزشي باكري اروميه- امام علي
سرپوشيده 2800 خ ورزش مجتمع بانوان اروميه (استخر-سالن ورزشي)
سرپوشيده 1500   استخر سرپوشيده باكري
سرپوشيده 1240 قوشچي سالن ورزشي آقايان قوشچي
سرپوشيده 14250 خ ورزش سالن ورزشي 6000 نفري غدير اروميه
سرپوشيده 376 روستاي طلاتپه سالن ورزشي روستايي طلاتپه
سرپوشيده 1240 روستاي طلاتپه سالن ورزشي چند منظوره طلاتپه
سرپوشيده 470 روستاي چنقرالوي پل سالن ورزشي روستايي چنقرالوي پل
سرپوشيده 450 روستاي خداورديخان سالن ورزشي روستايي خداورديخان
روباز 11500 خ کاشانی مجموعه تختی زمين فوتبال شماره 1 تختي اروميه
روباز 7300 خ کاشانی مجموعه تختی زمين فوتبال شماره 2 تختي اروميه
روباز 1500 خ کاشانی مجموعه تختی زمين هندبال-هاكي اروميه
روباز 3600 خ کاشانی زمين تنيس تختي اروميه
روباز 50000 خوشاکو ترگور پيست اسكي اروميه
روباز 300 خ ورزش زمين تنيس بانوان اروميه
روباز 8800 نوشين شهر زمين چمن نوشين شهر
روباز 15400 روستاي طلاتپه ميدان فوتبال روستاي طلاتپه
روباز 13200 روستاي گنگجين ميدان فوتبال روستاي گنگجين
    جاده سلماس _ارومیه مجموعه ورزشی جهاد کشاورزی
    جاده سلماس _ارومیه زمین چمن جهاد کشاورزی
    جاده سلماس _ارومیه زمین والیبال جهاد کشاورزی
    جاده ارومیه نازلو زمین چمن پردیس شهر
    جاده ارومیه نازلو زمین چمن دانشکده فنی
    جاده ارومیه نازلو زمین چمن پردیس نازلو
    خ والفجر مجموعه چند منظوره ادبیات
    خ شهید بهشتی مجموعه چند منظوره آزادگان
    جاده نازلو سالن کوثر نازلو
    جاده نازلو استخر شنا پردیس شهر
    جاده نازلو جاده تندرستی پردیس شهر
    سه راهی دخانیات سالن والیبال و بسکتبال
    سه راهی دخانیات سالن پینگ پونگ
    سه راهی دخانیات سالن وزنه برداری و بدنسازی
    سه راهی دخانیات زمین چمن
    سه راهی دخانیات زمین چمن
    جاده دریا زمین چمن پاکدیس
    خ شهید بهشتی مجموعه خانه جوان
    خ نور مجتمع ورزشی نور
    میدان انقلاب و خ نور زور خانه شهید باکری
    روبروی بیمارستان امام مجتمع ورزشی والفجر
    انتهای خ هشت شهریور سالن سرپوشیده والیبال
    انتهای خ هشت شهریور زمین چمن فوتبال
    انتهای خ هشت شهریور سالن سرپوشیده نیمه تمام
    انتهای خ هشت شهریور مجموعه استخر و بولینگ
    خ شهید بهشتی سالن شهید علیزاده
    جنب پارک ساعت سالن والیبال
    جنب پارک ساعت زمین چمن فوتبال