لای لای

بایایتیهای لالایی را مادران هنگام خواباندن بچه هایشان با آهنگ مخصوص خواب کنار گهواره کودک می خوانند وکودک را به خواب می برند هنوز هم آهنگ لطیف لالای مادران در گوشهای اغلب ماها طنین انداز است:

لای لای دییم اوجادان       سسیم چیخسین پاجادان

آلاه سنی ساخلاسین        چیچک دن،قیزیلجادان

ترجمه:

با صدای بلند لای لای بگویم      تا صدایم از روزنه بلند شود

خداوند تورا حفظ کند             از آبله وسرخک .

Loading