لای لالار 2


 

 

لای لای بالام جان بالام      من سنه قوربان بالام

آغلایبان کؤن لومه      گه ل إیله مه قان بالام

****

 

 

 

لای لای بالام گؤل بالام     سن منیم سنبل بالام

لای لای یاتاسان    اویاتسین بول بول بالام

****

قرن فیلم قالخارام     آچیلماغا قورخارام  

گجه جینقرین چیخیا      یریمنن دیک قالخارام

****

لای لای ددیم  جان ددیم     یوخودان اویان ددیم

سن یوخودان دورونجا     جانیما قوربان ددیم

****

لای لای ددیم یات ددیم    یاسدیغا باش آت ددیم

بالا چکیم نازینه    بؤیا باشا چات ددیم

****

نار بوداغین ایه نده    اوجه یره ده ینده

بیر قوچ قوربان کسه جه م    بالام آنا د یینده

****

لای لای ددیم  یات بالا   یوخونا شکر قات بالا

امودوم بیرجه سن سن   بویا باش چات بالا

Loading