1-muze-tabi-Oromieh-2013

موزه تاریخ طبیعی ارومیه

 

موزه تاریخ طبیعی ارومیه

بزرگترین موزه تاریخ طبیعی ایران در ارومیه در ۲۱ اسفند۱۳۹۱ با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور به بهره برداری رسید . آقای عباس نژاد افزود: موزه تاریخ طبیعی ارومیه در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع و زیربنای 3 هزار و 300 متر مربع در چهار طبقه ساخته شده است.

 

1-muze-tabi-Oromieh-2013
درب این موزه برای اولین بار در ایام تعطیلی نوروز فروردین ۱۳۹۲برای عموم بازشد.

امروزه حفظ محیط زیست از محورهای مهم نوسعه پایدار است و تنوع گیاهی

و جانوری سرزمین ایران خصوصا آذربایجان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موزه تاریخ طبیعی ارومیه به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اول بلوار شهید باهنر احداث شده است. این موزه از دو طبقه تشکیل شده است.

         

5-muze-tabi-Oromieh-2013
3-muze-tabi-Oromieh-2013

     

در طبقه اول آن نمونه هایی از پستانداران زیستگاه های مختلف استان و دیگر نقاط کشور به نمایش گذاشته شده است و در طبقه دوم پرندگان تاکسیدرمی شده قرار دارند.

4-muze-tabi-Oromieh-2013

این موزه زیبا و دیدنی که به موجب تلاش کارمندان حفاظت محیط زیست به وجود آمده، همه ساله شاهد بازدید هزاران نفر از دانشجویان دانش آموزان و پرنده شناسان و عاشقان طبیعت محیط زیست است.

9-muze-tabi-Oromieh-2013
6-muze-tabi-Oromieh-2013

       

 

8-muze-tabi-Oromieh-2013

  

 

7-muze-tabi-Oromieh-2013

2-muze-tabi-Oromieh-2013

آدرس: ارومیه میدان آذربایجان – اول بلوار شهید باهنر

Loading