شركت نان ماشيني فردوس اروميه

 

شركت توليدي و صنعتي كارخانجات آرد فردوس اروميه در مهرماه سال 1355 به ثبت رسيده و پس از دريافت مجوز هاي لازم و سفارش ماشين آلات ، كار اجرائي ساختمانها ازابتداي ارديبهشت ماه سال 1356 در زميني به مساحت 13000 متر مربع شروع و طي سالهاي 1356 تا 1358 به بهره برداري رسيد .

اين كارخانه با دو خط توليد آرد جمعا” با ظرفيت 280 تن در روز و 4 سيلوي فلزي با ظرفيت 4200 تن در سال 1358 افتتاح گرديد . در سال 1383 ماشين آلات قسمت بوجاري و يكي از خطوط توليد بازسازي و به ماشين آلات مدرن داخلي و خارجي با سيستم تمام اتوماتيك PLC تجهيز كرديد و ظرفيت يكي از خطوط توليد به 250 تن در روز افزايش يافت. در سال 1386 نيز بازسازي خط دوم توليد با ماشين آلات جديد صورت گرفته و ظرفيت كل كارخانه به ميزان 450 تن در روز ارتقاء يافت .

شايان ذكر است در سال 1387 ، 4 كندوي فلزي ذخيره سازي گندم ، هر كدام به ظرفيت 6371 تن راه اندازي شد و كل ظرفيت ذخيره سازي گندم كارخانه بالغ بر 30000 تن گرديد.

سه خط توليد عبارتند از :

خط تمام اتوماتيك توليد نان بربري با ظرفيت 12 تن در 24 ساعت

خط تمام اتوماتيك توليد نان لواش و فانتزي با ظرفيت 12 تن در 24 ساعت

خط نيمه اتوماتيك توليد انواع نان حجيم با ظرفيت 3 تن در 24 ساعت

لازم بذكر است كه در سال 1386 يك خط تمام اتوماتيك توليد نان بربري و نان هاي حجيم با ظرفيت 9 تن در 24 ساعت و يك خط توليد نيمه اتوماتيك توليد انواع نان هاي حجيم با ظرفيت 2 تن در 24 ساعت به ماشين آلات اين كارخانه افزوده گرديد .

 

وب سایت شركت آرد فردوس اروميه 


 

 

 

Loading